Sunday, August 21, 2011

zikrullah

FADHILAT ZIKIR (DIPETIK DARIPADA KITAB FADHAIL AMAL)

1. Zikir adalah menjauhkan syaitan dan menghancurkan kekuatannya.

2. Zikir adalah menyebabkan Allah s.w.t. redza.

3. Zikir adalah menjauhkan dukacita daripada hati manusia.

4. Zikir adalah menggembirakan hati.

5. Zikir adalah menguatkan badan dan menyeronokkan sanubari.

6. Zikir adalah sinaran hati dan muka.

7. Zikir adalah menyebabkan datangnya rezeki dengan mencurah-curah (yakni memurahkan rezeki).

8. Zikir adalah membawa orang yang berzikir itu kepada kehebatan dan kegagahan yakni dengan memandang wajahnya seseorang merasa gentar.

9. Zikir adalah melahirkan cinta sejati terhadap Allah s.w.t. kerana cinta itulah merupakan roh Islam, jiwa agama dan sumber kejayaan dan kebahagian. Barangsiapa ingin mendapatkan cinta Ilahi itu maka hendaklah ia berzikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana mutalaah dan muzakarah itu merupakan pintu kejayaan ilmu, demikianlah zikrullah itu merupakan pintu cinta Ilahi.

10. Zikir adalah mendatangkan hakikat muraqabah dan muraqabah itu membawa seseorang kepada martabat ihsan. Dengan adanya martabat ihsan maka manusia dapat beribadat kepada Allah dalam keadaan yang seolah-olahnya ia melihatNya (keadaan seperti inilah yang merupakan tujuan asasi daripada perjuangan parasufi).

11. Zikir adalah membawa seseorang kepada penyerahan diri dengan sebulat-bulatnya kepada Allah. Dengan ini lama kelamaan maka setiap urusan dan dalam setiap keadaan Allah s.w.t. menjadi pelindung dan pembantu baginya.

12. Zikir adalah membawa seseorang kepada takarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Jika zikir itu bertambah banyak maka dengan sendirinya ia bertambah dekat kepada Allah dan sebaliknya jika ia bertambah lalai daripada berzikir maka dengan sendirinya ia bertambah jauh daripada Allah.

13. Zikir adalah membukakan pintu mak'rifat Allah s.w.t.

14. Zikir adalah melahirkan di dalam hati seseorang akan keagungan dan kehebatan Allah s.w.t. dan melahirkan semangat buat merapatkan diri denganNya.

15. Zikir adalah menyebabkan Allah s.w.t. ingat kepada seseorang yang ingat kepadanya seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran: FAZKURUUNII AZKURKUM ertinya "Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu, nescaya Aku ingat pula kepadamu." Dan diterangkan pula di dalam hadis: MAN ZAKARANII FII NAFSIHII ZAKARTUHUU FII NAFSII ertinya, "Barangsiapa mengingati Aku di dalam hatinya, nescaya Aku mengingatinya pula di dalam hatiKu." Sebagaimana yang telah diterangkan dengan panjang lebar di dalam bahagian ayat-ayat dan hadis-hadis iaitu fasal pertama dan kedua risalah ini bahawa jika seandainya zikir tidak mempunyai fazilat-fazilat yang lain dari fazilat ini tetapi dengan memandangkan kemuliaan dan ketinggiannya maka fazilat yang satu itu pun sudah memadai, pada hal disamping kelebihan itu ada lagi kelebihan yang tak terhitung banyaknya.


16. Zikir adalah menghidupkan hati, Hafiz Ibnu Thai-mi'ah rah.a. berkata bahawa perbandingan zikrullah dengan hati seseorang adalah ibarat ikan dengan air. Ingatlah apakah halnya ikan itu jika ia tidak berada di dalam air?

17. Zikir adalah santapan bagi roh dan hati. Andaikata jika kedua-duanya tidak dapat menikmati santapannya maka adalah sama seperti badan yang tidak dapat makanannya.

18. Zikir adalah membersihkan hati daripada karatnya (kekotorannya) seperti mana diterangkan di dalam hadis bahawa tiap-tiap satu ada daki dan kekotoran baginya. Daki dan kekotoran hati ialah keinginan dan kelalaian yang tidak dapat dibersihkan melainkan dengan berzikir.

19. Zikir adalah menghapuskan dosa dan maksiat.

20. Zikir adalah menghapuskan keraguan dari seseorang terhadap Allah s.w.t. Sebenarnya hati orang yang lalai itu diselubungi oleh rasa ragu atau gelisah terhadap Allah. lanya dapat dihapuskan hanya oleh zikrullah.

21. Zikir adalah menyebut, orang berzikir itu dikeliling oleh 'arasy Ilahi yang mana ternyata dari hadis yang ketujuh belas yang termuat dalam bab yang ketiga fasal kedua risalah ini.

22. Barangsiapa ingat kepada Allah dalam kesenangan, Allah ingat pula kepadanya dalam kesusahan.

23. Zikir adalah melepaskan orang yang berzikir itu daripada azab Allah s.w.t.

24. Zikir adalah menyebabkan turunnya sakinah dan para Malaikat melingkungi orang-orang yang berzikir itu (pengertian sakinah telah pun diterangkan dalam menghuraikan hadis 8 yang termuat dalam fasal ini).

25. Zikir adalah menyebabkan selamatnya lidah seseorang yang berzikir itu daripada mengumpat, mencela, berdusta maki-hamun dan bercakap yang sia-sia. Telah dibuktikan oleh kenyataan bahawa barangsiapa yang membiasakan lidahnya dengan berzikir maka terselamat daripada sifat-sifat yang keji. Sebaliknya orang yang tidak biasa dengan zikir maka dengan sendirinya ia terlibat di dalam keburukan dan sifat-sifat yang keji itu.

26. Majlis-majlis zikir adalah seperti majlis para malaikat sebaliknya majlis kelalaian (majlis yang peserta-pesertanya lalai daripada berzikir) adalah seperti majlis syaitan. Kini terserah kepada manusia, sertailah majlis mana yang suka. Menurut kebiasaan manusia sukakan akan sesuatu yang sesuai dengan sikap dan perangainya.

No comments:

Post a Comment